Linking words trong IELTS Writing Task 2

Khi viết một bài Writing Task 2, điều quan trọng là bạn cần sử dụng nhiều từ nối một cách hiệu quả để tận dụng tối đa cũng như có sự kết nối trong câu, đoạn hợp lý. Và bài viết dưới đây IELTS Ngọc Bích sẽ giúp bạn hoàn thành tốt hơn bài thi IELTS Writing Task 2.

Linking words trong IELTS Writing Task 2

1. Linking words giới thiệu, liệt kê:

Được dùng để sắp xếp thứ tự của các đoạn trong bài hoặc trong đoạn, thể hiện sự logic cũng như sự rõ ràng của bài

 • Firstly, first of all, to begin with
 • Secondly, next, furthermore, moreover
 • In addition, additionally, besides
 • On the one hand, on the other hand
 • Similarly, likewise

2. Linking words đưa ra ví dụ:

Việc đưa ra ví dụ sau khi cung cấp một dẫn chứng nào đó sẽ giúp người đọc dễ hình dung hơn. Các từ có thể sử dụng cho việc đưa ra ví dụ là:

 • For example, for instance
 • Such as
 • To illustrate
 • In particular
 • One clear example is
 • Specifically
 • In other words

3. Linking word bổ sung thông tin:

Thông tin sẽ được bổ sung liên tục, vì vậy cần có dấu hiệu để báo hiệu người đọc sau đây sẽ là nội dung mà bạn bổ sung cho ý trước đó.

 • Additionally, furthermore
 • Moreover, besides
 • Also, in addition to
 • Not only… but also
 • Furthermore, moreover
 • As well as

4. Linking words so sánh, đối chiếu:

Đây là những từ thể hiện những ý kiến trái chiều, mặt khác của vấn đề mà bạn đang bàn luận. Những từ này giúp người đọc ngầm hiểu được bạn đang giới thiệu 1 quan điểm trái ngược với quan điểm trước đó.

 • However, nevertheless
 • On the other hand
 • In contrast, conversely
 • Despite, in spite of
 • Although, though
 • Admittedly
 • Another option could be
 • Althernatively

5. Linking words nguyên nhân, kết quả:

Những từ nối này sẽ giúp bạn giải thích lý do, nguyên nhân của 1 vấn đề nào đó.

 • Because, since
 • Due to, owing to
 • As a result, consequently
 • Therefore, thus
 • Hence, so

6. Linking words thể hiện ý kiến cá nhân

 • In my opinion, I believe that
 • From my perspective, it seems that
 • Personally, I think that
 • I strongly believe that

7. Linking words Tổng kết, kết luận

 • In summary, to summarize
 • Overall, all in all
 • In conclusion, in brief
 • To sum up,

Trên đây là những linking words (từ nối) mà IELTS Ngọc Bích cung cấp cho bạn. Không chỉ IELTS Writing Task 2, bạn còn có thể chắt lọc và áp dụng nó cho những phần thi khác của mình như Speaking, IELTS Writing Task 1,…

Hy vọng những gì mà IELTS Ngọc Bích cung cấp trên đây sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé!

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 09.3456.32.95 (GV Ngọc Bích)

Facebook: GV NGỌC BÍCH

Fanpage: IELTS NGỌC BÍCH

Youtube: IELTS NGỌC BÍCH

Địa Chỉ: 36, D2, KDC Phú hồng thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An. Khu Làng ĐH QG-HCM.

Đăng Ký Được Tư Vấn Miễn Phí, Cơ Hội Nhận Khuyến Mãi: CLICK HERE

Leave a Reply

error: Content is protected !!