CÁCH XỬ LÝ CÁC CÂU HỎI YES/NO/NOT GIVEN TRONG IELTS READING MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

I. Dạng câu hỏi Yes/No/Not given trong IELTS Reading là gì?

 • Trong IELTS Reading, phần Yes/No/Not given đòi hỏi thí sinh phải đọc đoạn văn được cung cấp sẵn sau đó xác định xem những câu trả lời là (Yes) khi ý của phần nhận định trùng khớp với ý kiến trong bài mà tác giả nêu ra hay (No) khi ý của phần nhận định trái ngược với ý kiến trong bài mà tác giả nêu ra, hoặc câu trả lời không đươc cung cấp thông tin (Not given) trong phần bài đọc. Để làm được phần thi này đòi hỏi thí sinh phải nắm rõ được ý chính của bài đọc được cho sẵn từ đó so sánh với câu trả lời và đưa ra được quyết định chính xác.
 • Một ví dụ cho phần Yes/No/Not given:

Nguồn: IELTS Reading Practice Tests – Yawning

Hướng dẫn giải câu 12-14:

Đề gốcDịchMinh chứng lấy trong bàiDịchĐáp án
12. Research students were initially reluctant to appreciate the value of Provine’s studies.Các sinh viên nghiên cứu ban đầu không muốn đánh giá cao giá trị những nghiên cứu của Provine. “When Robert R Provine began studying yawning in the 1960s, it was difficult for him to convince research students of the merits of ‘yawning science.”
“Khi Robert R Provine bắt đầu nghiên cứu hiện tượng ngáp từ những năm 1960, ông đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các sinh viên nghiên cứu về tầm quan trọng của khoa học về hiện tượng ngáp.”Yes
13. When foetuses yawn and stretch they are learning how to control movement.Khi bào thai ngáp và duỗi người thì chúng đang học cách làm sao để kiểm soát chuyển động.There is no specific line or paragraph in the provided text that states that foetuses learn to control movement by yawning and stretching. While the text does discuss the observation of yawning and stretching in foetuses, it does not provide a direct link to the learning process of movement control.
Không có thông tin nào cụ thể trong bài được cung cấp nói rằng thai nhi học cách kiểm soát chuyển động bằng cách ngáp và duỗi người. Mặc dù bài đọc thảo luận về việc quan sát hành động ngáp và duỗi người ở thai nhi nhưng nó không cung cấp mối liên hệ trực tiếp đến quá trình học cách kiểm soát chuyển động.  Not given
14. According to Provine, referring to only one function is probably inadequate to explain why people yawn.Theo như Provine, ông chỉ đề cập đến duy nhất một chức năng có lẽ không đủ để giải thích tại sao mọi người lại ngáp.“Provine speculated that, in general, yawning may have many functions, and selecting a single function from the available options may be an unrealistic goal.“Provine suy đoán rằng, nói chung, ngáp có thể có nhiều chức năng và việc chọn một chức năng duy nhất từ các tùy chọn có sẵn có thể là một mục tiêu không thực tế.”Yes

II. Làm thế nào để thực hiện phần Yes/No/Not given

Sau đây, IELTS Ngọc Bích sẽ hướng dẫn bạn các chiến lược cụ thể để thực hiện phần này một cách tốt nhất:

Đọc nhanh toàn bộ câu hỏi trước:

 1. Trước thi làm bài hãy đọc các câu hỏi một lượt để xác định rõ mình đang cần tìm kiếm thông tin nào và nên tập trung vào mục tiêu nào để tránh làm mất thời gian phải đọc bài đọc quá nhiều lần.
 2. Gạch chân hoặc khoanh tròn các cụm từ đặc trưng, keywords, tên riêng, trạng từ chỉ thời gian,…. để nắm được ý chính của câu hỏi.

Đọc đoạn văn được cung cấp:

 1. Đầu tiên, hãy đọc lướt đoạn văn cho sẵn và khoanh vùng keyword và vị trí của câu trả lời, sau đó hãy đọc lại đoạn văn chứa keyword một cách chi tiết để trả lời câu hỏi.
 2. Hãy đọc đoạn văn và tập trung vào nội dung để hiểu rõ ý của toàn bài thay vì chỉ đọc lướt để nắm tổng quát.
 3. Chú ý vì bài đọc có thể sử dụng những từ đồng nghĩa hoặc sử dụng những cách biểu đạt khác nhau để diễn tả câu có cùng ý nghĩa như nhau.

So sánh thông tin:

 • Sau khi đã đọc đoạn văn, hãy so sánh thông tin trong câu trả lời và bài đọc cho sẵn để tìm những cụm từ, từ vựng hay ngữ cảnh có liên quan và xem xét xem thông tin trong bài có tương ứng hay mâu thuẫn với câu hỏi.

Chọn câu trả lời:

 1. Trường hợp là Yes: quan điểm của tác giả trong đoạn văn phải trùng khớp với câu hỏi kể cả khi sử dụng các từ, cụm từ khác nhau.
 2. Trường hợp là No: phải chứng minh được quan điểm câu hỏi là sai so với quan điểm của tác giả được đề cập trong bài.
 3. Trường hợp nếu bạn không thể tìm ra được ý kiến của tác giả về một vấn đề nào đó thì có khả năng nó không nằm trong bài viết. Từ đó đưa ra quyết định chọn Not given.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC:

Hotline: 0934 563 295

Facebook: GV Ngọc Bích

Fanpage: IELTS Ngọc Bích

Youtube: IELTS Ngọc Bích

Địa chỉ: 36, D2, Khu dân cư Phú Hồng Thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An, Khu làng ĐHQG – TPHCM.

Đăng ký được tư vấn miễn phí, cơ hội nhận khuyến mãi: CLICK HERE

Leave a Reply

error: Content is protected !!