DẠNG BÀI LINE GRAPH TRONG IELTS WRITING TASK 1 [CHI TIẾT]

Dạng bài Line graph trong IELTS Writing Task 1 là một dạng bài phổ biến, thường xuyên bắt gặp. Ở dạng bài này yêu cầu thí sinh mô tả và phân tích các xu hướng cũng như sự thay đổi hay là các mối quan hệ giữa các yếu tố dựa trên biểu đồ đường mà đề bài cho.

Line graph trong IELTS Writing Task 1

1. SƠ LƯỢC VỀ BÀI LINE GRAPH TRONG IELTS WRITING TASK 1

Bố cục của 1 bài viết Line Graph gồm các phần sau:

Phần mở đầu (Introduction)

 • Giới thiệu chung về biểu đồ và nêu rõ các yếu tố chính được mô tả.
 • Một câu mở đầu để tạo liên kết với đề bài và giới thiệu chủ đề chính.
 • Thường sẽ sử dụng từ đồng nghĩa để paraphrase lại đề bài.

Phần thân bài (Body)

 • Phân thành các đoạn để trình bày các thông tin cụ thể từ biểu đồ.
 • Mở đầu mỗi đoạn bằng một câu chủ đề (topic sentence) nhấn mạnh ý chính của đoạn đó.
 • Cung cấp các chi tiết và số liệu từ biểu đồ để minh họa và chứng minh ý kiến của bạn.
 • Sử dụng các từ nối (transitional words) để kết nối các ý kiến và sắp xếp các ý một cách hợp lý.

Phần kết luận (Conclusion)

 • Tóm tắt các thông tin chính từ biểu đồ.
 • Đưa ra một nhận định tổng quát về xu hướng hoặc sự khác biệt trong biểu đồ.
 • Cung cấp một ý kiến cuối cùng hoặc suy nghĩ về tương lai.
Ví dụ cho đề bài Line Graph

2. CÁCH VIẾT DẠNG BÀI LINE GRAPH TRONG IELTS WRITING TASK 1

 1. Introduction:

Ở dạng này, thí sinh sẽ paraphrase lại đề bài. Thường sẽ sử dụng 2 cách để paraphrase lại:
Thay đổi cấu trúc ngữ pháp của câu. Ví dụ: “The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist information office in one city from 2011 to 2020 ” sẽ được paraphase lại là: “From 2011 to 2020, there was a depiction of the quantity of inquiries that the Tourist Information Office in a specific city received, as presented in the graph below”
Thay đổi từ đồng nghĩa, trái nghĩa: “The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist information office in one city from 2011 to 2020” => The line graph compares the number of enquiries by the Tourist information office in one city between 2011 and 2020.

Paraphase lại năm dựa trên đề bài cho:
– From…to => Between…and…; during the year; Throught out the year

Paraphase lại các động từ: show, illustrate, compare, give information about,…

Paraphase lại tên biểu đồ: the line graph, the chart, the graph below,…

2. Overview:

Cấu trúc của 1 overview thường bắt đầu sẽ là:
– It is clear that…
– Obviously,…
– Overall,…
– As can be seen from the graph(s),…
Nếu thí sinh viết 2 câu, thường sẽ có những từ bổ trợ cho câu 2 như: In addition, Furthermore, Moreover,…

3. Body

 • Body 1:
  – Ở đoan này, thường sẽ mô tả điểm thời gian đầu tiên với thứ tự mô tả số liệu từ cao nhất đến số liệu thấp nhất;
  – Đưa dẫn chứng cụ thể.
 • Body 2:
  – Ở đoạn này, thí sinh thường mô tả điểm thời gian cuối cùng;
  – Nhấn mạnh các sự thay đổi về xu hướng;
  – Mô tả từng đường/năm, cho số liệu dẫn chứng cụ thể.
 • Một số từ vựng hỗ trợ để mô tả cho phần body
  – Từ vựng chỉ xu hướng tăng: Rise, increase, go up, grow, climb, rocket,…
  – Từ vựng chỉ xu hướng giảm: Derease, decline, fall, drop, go down,…
  – Không thay đổi: Remain stable, stay constant, level off, unchanged,
  – Dao động: fluctuate, wave

3. Một số cấu trúc hay áp dụng cho Line graph IELTS Task 1

 1. The highest/lowest point was reached in… =>The lowest level of unemployment was observed in March, with an unemployment rate of just 3%.
 2. The peak/lowest level was observed in… => The peak level of traffic congestion was observed in the evening rush hour, with traffic coming to a standstill on major highways.
 3. S + V + ADV + [number] + time => The number of Canadian internet users increased significantly to nearly/approximately/around/roughly 100% in 2009.
 4. S + experienced/saw/witnessed + a/an + adj + N + [of number] + time => The number of Canadian internet users witnessed a significant rise of 20% from 2007 to 2009.
 5. S+ accounted for/made up/constituted/occupied +…%, smaller/bigger than that of + time => In 1985, natural gas accounted for 13%, 10% smaller than that of 2003.
 6. [khoảng thời gian] + witnessed/ saw/ experienced + a rise/ decrease of [số liệu] + in + [nhóm muốn nói đến] => The period from 1990 to 1995 saw a rise of 5% in the percentage of sugar consumption.

Trên đây IELTS Ngọc Bích đã cung cấp những kiến thức cơ bản, từ vựng và mẫu câu cho bài IELTS Writing Task 1 dạng Line graph. Hy vọng các thí sinh sẽ học tập và luyện tập thường xuyên để có band điểm như mong muốn nhé!

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 09.3456.32.95 (GV Ngọc Bích)

Facebook: GV NGỌC BÍCH

Fanpage: IELTS NGỌC BÍCH

Youtube: IELTS NGỌC BÍCH

Địa Chỉ: 36, D2, KDC Phú hồng thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An. Khu Làng ĐH QG-HCM.

Đăng Ký Được Tư Vấn Miễn Phí, Cơ Hội Nhận Khuyến Mãi: CLICK HERE

Leave a Reply

error: Content is protected !!