TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ CRIME & PUNISHMENT (Part 2)

Chủ đề Crime & Punishment thường xuyên xuất hiện trong writing cũng như speaking của kỳ thi IELTS. Để diễn đạt tốt hơn, hãy cùng học những Từ Vựng IELTS Chủ Đề Crime & Punishment mà team IELTS NGOC BICH đã lọc được từ sách, báo nhé.

Crime & Punishments
Crime & Punishments

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ PUNISHMENT

phần 1, chúng ta đã tập trung vào các từ vựng thuộc chủ đề Crime. Ở phần 2 này, hãy cùng tìm hiểu từ vựng về PUNISHMENT:

 • Penalty (n): hình phạt, tiền phạt
 • lenient (adj): (hình phạt) nhẹ
 • harsh (adj): (hình phạt) nặng, hà khắc
 • Non-custody sentence (n): hình phạt không giam giữ
 • Alternative sentencing (n): hình phạt không truyền thống, nhắm đến việc cải tạo và giáo dục hơn là trừng phạt
 • Community service (n): lao động công ích
 • Rehabilitation (n): cải tạo
 • fine (n): tiền phạt
  –> on-the-spot fine: tiền phạt tại chỗ
 • suspended sentence: án treo
 • incarceration (n): án phạt tù
  = imprisonment (n)
  = serve a prison/sentence (v)
 • life sentence (n): án tù chung thân
 • parole (n): đặc xá
 • capital punishment (n): án tử hình
  = death penalty
 • criminal record (n): tiền án
 • deter crime (v): ngăn chặn tội phạm
 • recidivism (n): sự tái phạm
 • Solitary confinement (n): hình phạt biệt giam
 • Juvenile detention (n): hình phạt giam giữ dành cho trẻ vị thành niên

VÍ DỤ CHO TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ PUNISHMENT

1. The judge was open to alternative sentencing options for Harry, recognizing that he had the potential to turn his life around with the right support. Therefore, he had to perform 100 hours of community services.
Dịch: Thẩm phán sẵn sàng đưa ra các lựa chọn kết án thay thế cho Harry, nhận thấy rằng anh ta có khả năng xoay chuyển cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn với sự hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, anh phải thực hiện 100 giờ lao động công ích.

2. Since Mary was only 12 when she committed the crime, she was put into a juvenile detention center and had to undergo a rehabilitation program.
Dịch: Vì Mary chỉ mới 12 tuổi khi phạm tội, cô bị đưa vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên và phải trải qua chương trình cải tạo.

3. Many countries around the world have abolished capital punishment, viewing it as a cruel and inhumane form of punishment.
Dịch: Nhiều nước trên thế giới đã bãi bỏ hình phạt tử hình, họ coi đây là một hình thức trừng phạt tàn ác và vô nhân đạo.

4. The police officer issued an on-the-spot fine to the driver for parking in a no-parking zone.
Dịch: Cảnh sát đã ra lệnh phạt tại chỗ đối với tài xế vì đỗ xe trong khu vực cấm đỗ xe.

5. Solitary confinement is a form of incarceration in which a prisoner is isolated from others with limited human contact for a significant period of time.
Dịch: Biệt giam là một hình thức giam giữ mà tù nhân bị cách ly với những tù nhân khác và hạn chế tiếp xúc với con người trong một khoảng thời gian đáng kể.

6. Government should put more effort in promoting community programs, such as neighborhood watch groups and after-school programs for at-risk youth. As these programs promote positive behavior and provide alternative activities, they can be effective at deterring crime.
Dịch: Chính phủ nên nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy các chương trình cộng đồng, chẳng hạn như các nhóm giám sát khu phố và các chương trình sau giờ học cho thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội. Vì các chương trình này thúc đẩy hành vi tích cực và cung cấp các hoạt động thay thế nên có thể hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm.

7. Individuals who receive a life sentence may be eligible for parole after serving a certain number of years in prison if they behave well.
Dịch: Những người nhận bản án chung thân có thể đủ điều kiện để được đặc xá sau khi chấp hành một số năm tù nhất định nếu họ có hành vi tốt.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 09.3456.32.95 (GV Ngọc Bích)

Facebook: GV NGỌC BÍCH

Fanpage: IELTS NGỌC BÍCH

Youtube: IELTS NGỌC BÍCH

Địa Chỉ: 36, D2, KDC Phú hồng thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An. Khu Làng ĐH QG-HCM.

Đăng Ký Được Tư Vấn Miễn Phí, Cơ Hội Nhận Khuyến Mãi: CLICK HERE

Leave a Reply

error: Content is protected !!