CÁCH VIẾT MỘT BÀI ESSAY TRONG IELTS WRITING TASK 2

IELTS Writing được các thí sinh đánh giá là khó lấy điểm nhất trong 4 kĩ năng. Trong bài thi Writing có 2 bài nhỏ: IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2. Đối với IELTS Writing Task 2 chiếm nhiều điểm hơn cũng như khó lấy điểm hơn. Việc nắm được chiến thuật, dạng bài và cách làm bài sẽ giúp các bạn cải thiện được hơn band điểm của mình.

Essay trong IELTS Writing task 2

TỔNG QUAN VỀ IELTS WRITING TASK 2

Bài thi yêu cầu tối thiểu 250 từ

Thời gian tối thiểu là 2/3 thời gian thi Writing (tương đương khoảng 40 phút);

Chiếm 2/3 tổng điểm của bài thi Writing;

Bài viết sử dụng từ ngữ, văn phong trang trọng, thể hiện lập luận quan điểm của bản thân theo đúng yêu cầu của đề bài;

Chủ đề của phần này đa dạng: y tế, giáo dục, môi trường.

BỐ CỤC CỦA MỘT BÀI IELTS WRITING TASK 2

Cấu trúc của một bài IELTS Writing Task 2 bao gồm:

 • Introduction:
  + Introduce the general topic (paraphrase đề)
  + Briefly answer questions in the essay (trả lời ngắn gọn theo yêu cầu đề)
 • Body
  + Body Paragraph 1: provide detailed support for your thesis statement.
  + Body Paragraph 2: provide detailed support for your thesis statement.
 • Conclusion: Summarize the main points made in the essay (Tổng hợp lại những ý chính trong bài essay)

CÁC DẠNG BÀI IELTS WRITING TASK 2

 • Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay: Ở dạng này sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong xã hội.
  + Đề bài ví dụ: Some people believe that technology is making people less sociable. To what extent do you agree or disagree with this statement?
 • Discussion Essay: Dạng bài này sẽ đưa ra 2 quan điểm, nhiệm vụ của bạn là phân tích cả 2 quan điểm và lồng quan điểm, lập trường cá nhân vào từng quan điểm. 
  + Đề bài ví dụ: Some people think that sense of competition should be encouraged in children. However, others consider cooperation more important to make them good adults. Discuss both these views and give your opinion.
 • Advantages and Disadvantages Essay: Với dạng bài này, rất dễ nhận dạng khi câu hỏi được đưa ra khá rõ ràng: “What are the advantages and disadvantages of …?” 
  + Đề bài ví dụ: In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?
 • Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay: Dạng bài này thường sẽ đưa ra một hiện tượng và yêu cầu bạn cần phải giải thích nguyên nhân, yếu tố tác động lên nó.
  + Đề bài ví dụ: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates.
 • Two-Part Question Essay: Dạng bài này sẽ đưa ra 2 câu hỏi, thí sinh phải lần lượt trả lời từng câu hỏi và yêu cầu.
  + Đề bài ví dụ: The number of cars on the roads is increasing, leading to traffic congestion. What measures can be taken to reduce this problem?

CÁCH LÀM BÀI ESSAY TRONG IELTS WRITING TASK 2

Bước 1: Đọc hiểu đề bài: 

 • Xác định đề yêu cầu đưa ra quan điểm hay phân tích đề bài
 • Xác định các: keyword (từ khóa chính), Micro-keyword (từ khóa phụ trong đề bài)

Bước 2: Lên dàn bài: Một bài viết chất lượng cần có quan điểm và cấu trúc rõ ràng, logic. Nên chia cấu trúc bài thành 3 phần

 • Introduction: Đề bài có một câu paraphrase question (viết lại câu hỏi) và một outline sentence (đưa ra luận điểm tổng quan). 
 • Body: Mỗi luận điểm tương ứng với một đoạn văn, bạn cần tìm và viết ra 2-3 luận điểm. 
 • Conclusion: Đối với phần kết luận bạn cần tóm lại những gì mình vừa triển khai và đề xuất hoặc dự đoán dựa trên tình huống của đề bài.

Bước 3: Vào từng phần.

Sau đây là dàn ý mẫu (template cho dạng đề discuss both views and give your opinion)

Mở bài (Introduction): 
General statement: 

 • There are varying opinions regarding ( topic). While some argue (viewpoint 1), others believe (viewpoint 2). 
 • When it comes to [topic], there are divergent opinions on whether [view 1] or [view 2]. 

Present opinion:

 • This essay will consider both perspectives and ultimately argue that [your opinion].
 • In this essay, I will explore both perspectives and explain why I believe that [your opinion]. 

Thân bài (Body)

 • Body 1:  
  – On one side of the argument are those who think that… 
  – On the one hand, ….
 • Body 2:  
  – On the other hand, ….
  – While these ………make valid and important points, it is my view that….

Kết bài (Conclusion)

 • In conclusion, while there are valid arguments on both sides of the issue, I firmly believe that [your opinion].
 • In summary, after weighing the evidence presented from each perspective, I am convinced that [your opinion].
 • To conclude, while there are valid points on both sides, I believe that [your opinion] is the more favorable option.

Trên đây là cách viết 1 bài essay trong IELTS Writing task 2 hoàn chỉnh, kèm theo đó là chiến lược làm bài. Hy vọng các bạn sẽ đạt điểm cao trong phần này

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 09.3456.32.95 (GV Ngọc Bích)

Facebook: GV NGỌC BÍCH

Fanpage: IELTS NGỌC BÍCH

Youtube: IELTS NGỌC BÍCH

Địa Chỉ: 36, D2, KDC Phú hồng thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An. Khu Làng ĐH QG-HCM.

Đăng Ký Được Tư Vấn Miễn Phí, Cơ Hội Nhận Khuyến Mãi: CLICK HERE

Leave a Reply

error: Content is protected !!