10 cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS

Dưới đây là 10 cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS, có cả ví dụ phân biệt và dịch nghĩa.

Các bạn có biết những cặp từ dễ nhầm lẫn nào thì chia sẻ lại để mọi người cùng biết nha. Chúc các bạn học tốt

Xem thêm bài viết nên đọc:

Hãy bỏ túi 10 cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS

cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS

1. Cặp từ conscientious / conscious
– conscientious (adj): có tâm/ tâm huyết
Conscientious workers should be rewarded for their hard work.
-conscious (adj) of sth = tobe aware of sth (nhận ra)
Most people are conscious of the need to protect the environment.
-conscious còn có nghĩa là awake
He’s still conscious but he’s very badly injured.


2. considerable / considerate (adj)
-considerable = significant (nhiều, đáng kể)
-considerate: ân cần, chu đáo


3. continual / continuous
Về cơ bản dùng giống nhau, nhưng continual diễn ra liên tục nhưng có thể đứt quãng. Còn continuous thì liền mạch hơn.
Eg:
– The computer system has given us continual problems ever since we installed it. Some days it
works, other days it doesn’t. (có ngày hoạt động có ngày ko -> có đứt quãng
– The continuous noise from the new motorway has forced many people to move. (liên tục ồn không dứt)


4. job / work 
– Job: chỉ một vị trí, nghề nghiệp cụ thể
– Work: chỉ hoạt động mà bạn làm (nói chung)
eg.
– Everybody has the right to a decent JOB with good pay.
– During the economic recession, a lot of people found themselves out of WORK.


5. percent / percentage
– Percent viết tắt là %, dùng sau một con số vd 70%
– Percentage là tỷ lệ phần trăm. Vd: A high percentage of their customers order their goods online.


6. practice / practise; Advice/advise
Đuôi “ce” là Noun còn “se” là Verb


7. principle/ principal
– principle (noun)nguyên tắc, nguyên lý
– principal (noun) hiệu trưởng, (adj) chính, quan trọng = main
eg.
Iraq’s principal export is oil. (xuất khẩu chính là dầu)
She was appointed University principal in 2009.
The country is run on socialist principles. (đất nước vận hành theo nguyên tắc XH chủ nghĩa)


8. raise / rise
– Đều có nghĩa là tăng, nhưng raise là ngoại động từ nên cần một tân ngữ theo sau, còn rise là nội động từ, không cần tân ngữ.
Eg: The restaurant RAISES its prices.
The restaurant’s prices rise sharply.


9. respectable / respectful
We are usually respectful to (show our respect to) people who are respectable (worthy of respect).
– Respecful: (adj) thể hiện sự tôn trọng
– Respectable (adj) đáng được tôn trọng/ đáng kính


10. Affect vs Effect
Affect là Verb, effect thường dùng với dạng là Noun.
Eg.
– Diverting the course of the river will have a major effect on the local ecosystem.
– Frequent traffic jams in the suburbs seriously affect journey times into the city.

Hãy tăng vốn từ vựng và cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS nhiều hơn

Việc sử dụng từ vựng hợp lý cũng là một tiêu chí chấm điểm trong bài thi, các bạn hãy cố gắn tăng vốn từ vựng và tìm hiểu thêm thật nhiều cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS.

Hãy tìm hiểu bài viết sau nhé, có thể giúp ích thêm cho bạn: Cách Học Từ Vựng Hiệu Quả Luyện Thi IELTS

Việc sử dụng từ vựng chính xác trong IELTS là điều rất quan trọng

Tăng vốn từ trong IELTS

Việc nhận biết và học thuộc các từ vựng thôi là điều vô cùng quan trọng trong IELTS, các bạn nên có cái nhìn sâu hơn và phân biệt được các cặp từ gây nhầm lẫn trong IELTS.
Các bạn nên ưu tiên nhiều thời gian cho việc cải thiện vốn từ vựng trong giao tiếp cũng như ngôn ngữ mình đang theo học. Bạn sẽ thấy việc trinh phục IELTS không quá khó khi vốn từ vựng của bạn phong phú, bạn cũng dễ dàng hoàn thành tốt bài thi và đạt được số điểm kỳ vọng

Leave a Reply

error: Content is protected !!